_________________________________________________________________________________

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10150
โทรศัพท์ 0-2452-5001  โทรสาร 0-2452-5001
สงวนลิขสิทธิ์ www.klongpittayalongkorn.com โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ | ผู้ดูแลพัฒนาระบบ : koy_nk2
@hotmail.com